Stránka 1 z 1

Co byste měli znát - obecné povědomí každé postavy v King´s Hills

Napsal: 27 bře 2018, 14:00
od Valinn
Gilneaská společnost

Gilneas byl po řadu let doslova uzavřen před zbytkem světa. Velká zeď nezapříčinila jen oddělení gilneašanů od hrozeb přicházejícími ze zbytku kontinentů, ale i před všemi „novotami“ s kterými snad mohl svět přijít. Společnost se tak stále držela starých způsobů, které v ní hluboce zakořenily. Nikoho snad proto nepřekvapí, že si svůj skoro až puritánský postoj a trochu uzavřené chování přivezli i do své nové domoviny.
Pokud si půjdete popovídat s prostým gilneaským občanem, pravděpodobně se dozvíte dost o jeho stádu ovcí a o počasí. Málokdo vám ale poví, co má či nemá rád a jaký měl den. Zvlášť pokud jste cizinec. Postoj k cizincům je obecně odměřený. I když lze narazit na výjimky, a to převážně u mladších generací, většina gilneasanů neuvítá nováčka s otevřenou náručí a nepozve ho na čaj a sušenky.

Southshore
Southshore je jednou z mála oblastní, kde staré zvyky nemají až tak velkou váhu. Není to však zapříčiněno změnou v povaze původních obyvatel ale spíš přívalem obyvatel nových. Otevření přístavu zpřístupnilo zbytku světa cestu nejen do naditých měšců gilneasanů. Z původních několika námořníků a dělníků, zůstávajících (či zapomenutých) v přístavním městě se rozrostla komunita „přistěhovalců“, kteří zde našli nový domov. S novými obyvateli ruku v ruce přicházejí i nové zvyky, které byly brzy přijaty i původní populací.
Mezi smetánkou města se toho však zatím stále moc nezměnilo. I nově příchozí bohatí měšťané, ve snaze zapadnout do místního koloritu, přebírají zvyky gilneasanů. Ve městě tak vzniká velký rozdíl mezi prostými občany a těmi né až tak prostými. Nezřídka tak můžete narazit na bohatou dámu pohoršenou nad něčím chováním, zatímco okolním dělníkům či obchodníkům nepřijde ono chování nijak zvláštní.

Vztahy a pohled na ně
I když se to možná ve zbytku světa už moc nenosí, pro většinu gilneasanů je manželství stále velmi důležitý, ba dokonce posvátný, závazek. Každý takový svazek předchází řada tradic a zvyklostí, které zkrátka nemohou být opomenuty. Rozvázat pak takový svazek je věcí takřka nemyslitelnou. Termín „dokud nás smrt nerozdělí“ zde platí takřka za každých okolností.
Nesezdaný, či alespoň nezasnoubený pár vystupující spolu na veřejnosti vyvolává často vlnu nevole. I když pravděpodobně proti nim nikdo otevřeně nevystoupí, oba dotyční se zcela jistě stanou terčem klevet a veřejného pohoršení.
Přijatelným párem se zde rozumí pouze příslušníci stejné rasy a opačného pohlaví. Jakékoli míchání rasa či otevřené projevy náklonnosti mezi osobami stejného pohlaví jsou společností bez výjimek zavrhovány a trestány. Jestli se takové páry ve společnosti přesto vyskytují, však není veřejně známo, protože soukromí domova je pro gilneasany velmi důležité a je porušováno jen ve velmi vážných a výjimečných případech.